Satellite Internet NASSAT | ANATEL LejeBrazil Anatel - Agjencia Kombëtare e Telekomunikacionit

ANATEL

Agjencia Kombëtare e Telekomunikacionit (Anatel) është agjencia shtetërore që rregullon telekomunikacionit në Brazil. Krijuar për të promovuar zhvillimin e telekomunikacionit në vend, agjencia është menaxhuar në mënyrë të pavarur dhe është financiarisht i pavarur. Aktivitetet e saj të përfshijë zbatimin e politikave kombëtare në lidhje me telekomunikacion, licencat rregullatore, menaxhimit të spektrit të radio dhe mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve, ndër të tjera.