Grupi NASSAT Satcom

COBHAM

Cobham

Air-Land-Sea-Ushtarak

iNetVu

iNetVu

Land Systems Mobile

AMMK

Maritima Performancë e Lartë

SES

Aftësia Hapësinore - O3b