Antena Satellite Internet me udhëzim AutoKurset e trajnimit teknik Enët Specialist Satellite Satellite Internet me celular dhe fiks

Certifikatat e njohura profesionale

NASSAT në dispozicion të instaluesit të telekomunikacionit "KURS TRAJNIMI PËR NASSAT Evropë dhe Amerikën Latine"Dedikuar për trajnim teknik dhe që synon të zgjerohet në seminare dhe sesione në tema të tilla si DVB-S2 sistemeve (Ku Ka dhe Band), në mesin e sende të tjera të interesit.

NASSAT kryen një punë të rëndësishme gjatë trajnimit për instaluesit telekomit, me kurse specifike mbi instalimin dhe mirëmbajtjen e pjatave satelitore fikse për qasje në internet satelit, shërbime të avancuara automatike (antenave celulare, detare, multicast, etj) me i korrespondon çertifikatat.

Aktualisht, NASSAT është zhvilluar planin kurs 2012 / 2013 dhe dëshiron të ketë bashkëpunim të instaluesit të telekomunikacionit për të përcaktuar fushat e interesit për seancat e ardhshme. Midis atyre të propozuara janë:

NASSAT ka një ekip që do të përgjigjet në pyetje dhe të sigurojë mbështetje dhe punë konsulence për instaluesit të cilët e kërkojnë atë.

Me këto iniciativa, NASSAT mbyllë lidhjet me grupin e instaluesit telekomunikacionit. Në këtë linjë, NASSAT gjithashtu organizon aktivitete promovuese, Raffles dhe shpërblime.