Satellite Internet NASSAT | ANATEL LejeBrazil Anatel - Agjencia Kombëtare e Telekomunikacionit

ANATEL

Agnesa Nacional de Telecomunicações (Anatel) është entiteti shtetëror që rregullon telekomunikacionin në Brazil. E krijuar për të inkurajuar zhvillimin e telekomunikimeve në këtë vend, agjencia menaxhohet në mënyrë të pavarur dhe është autonome në aspektin financiar. Aktivitetet e saj përfshijnë, ndër të tjera, zbatimin e politikave kombëtare lidhur me telekomunikacionin, rregullimin e licencave, menaxhimin e spektrit të radio frekuencave dhe mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit.